Összeszedtük a Marosvásárhelyi Könyvvásár új könyveit: 38 idei erdélyi cím

A jövő hét végén szervezik meg a 20. Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásárt, aminek a kiemelt programjairól már korábban beszámoltunk. A végleges program elkészültével most az erdélyi kiadók újdonságait gyűjtöttük össze. Az ismertető szövegek – amennyiben vannak – főként a kiadók honlapjáról származnak.

Bookart Kiadó

Hajdú Farkas Zoltán: Békebeli 1913

„Ez a könyv, részben folytatva A homályban maradás ösztönét, az utolsó békeévről, 1913-ról szól. Azt, hogy mit hoz a következő év, 1914, csak a könyv egyetlen szereplője tudja. És mi olvasók. Erősödik a homályban maradás ösztöne.” Bogdán László
november 13., csütörtök, 12 óra – Bookart Kiadó standja

Dragomán György–Részegh Botond: Erőtánc – művészeti album

Fordított könyv ez. Benne nem a képzőművész illusztrálja a szöveget, hanem Részegh Botond, az orosz oligarcha, Mihail Hodorkovszki esetéből ihletődött Erőtánc sorozata készteti Dragomán Györgyöt öt szöveg megírására.
november 13., csütörtök, 16 óra – Marosvásárhelyi Rádió Stúdióterme

Markó Béla: Fűszál a sziklán

Markó haiku sorozatának záró kötete. Kilencvenkilenc haikut tartalmaz négy ciklusban: LEVEGŐ, TŰZ, VÍZ és FÖLD. A mindig körbejáró, de soha meg nem ismétlődő évszakok és a tizenhét szótagban is elmondható végtelen.

november 14., péntek, 18 óra – Bernády Ház

Elek Tibor: Markó Béla költői világa – monográfia

november 14., péntek, 18 óra – Bernády Ház

Filip Florian–Matei Florian: Kölyök utca

„A Florian testvérek gyermekkorukat írják meg e tündérien bájos, fordulatos, feleselő regényükben – segítve egyúttal az olvasót is, hogy újra fölfedezze magában a mindannyiunkban ott lakozó gyermeket.” Lövétei Lázár László
november 14., péntek, 16 óra – G. Café

Juan Rulfo: Pedro Páramo – Juan Rulfo életműsorozat első kötete

„Rulfo regénye nemcsak a XX. századi világirodalom egyik remekműve, de a század egyik legnagyobb hatású műve is; nehéz lenne túlbecsülni az utóbbi negyven év spanyol nyelvű irodalmára tett hatását. A Pedro Páramo a szó legszorosabb értelmében klasszikussá vált.” Susan Sonntag
november 15., szombat, 12 óra – G. Café

Juan Rulfo: Lángoló puszta – Juan Rulfo életműsorozat második kötete, novellák

november 15., szombat, 12 óra – G. Café

Ludwig Hohl: Hegymenet – svájci írók sorozat

A regény két fiatal hegymászó élethalálharcáról szól. Az író lenyűgöző tárgyi tudása, a szigorú kompozíció, a finomra csiszolt ellenpontok és a higgadt ábrázolás arra készteti az olvasót, hogy lélegzetvisszafojtva kövesse Ullt és Johannt a barátságtalan alpesi világba.
november 15., szombat, 12 óra – G. Café

Peter Bichsel: Enyhe szellő a tenger felől – svájci írók sorozat

Bichsel könyve mára már olyan klasszikusnak számító olvasmányok gyűjteménye, amellyel a szerzőnek valami egészen egyedi sikerült: szűkszavúan, már-már érzelemmentesen, pontosan megfigyelt, ugyanakkor felkavaróan mindennapi eseményeket megrajzolni, belőlük eposzi mélységű történetek lepárolni.
november 15., szombat, 12 óra – G. Café

Markus Werner: Nemsokára – svájci írók sorozat

„Aki pontosan figyel, megérzi, hogy Lorenz Hatt története mindannyiunkról szól, várakozásunkról, bicegésünkről, világéhségünkről, életösztönünkről és légszomjunkról. S végigkísérjük útján, amelynek végét még sejteni sem szeretnénk.” Die Zeit
november 15., szombat, 12 óra – G. Café

Jánk Károly: Öreg árnyék

november 15., szombat, 13 óra – G. Café

Studium Kiadó

Egyed Péter–Veress Károly: Kortárs filozófiák (Erdélyi szerzők, kerek évfordulók)

november 13., csütörtök, 16 óra – Nemzeti Színház – Radnóti Miklós terem

Ambrus Tünde: Székely falutízesek

november 13., csütörtök, 16 óra – Nemzeti Színház – Radnóti Miklós terem

Borsos Szabolcs: Hit – Kultúra – Önrendelkezés Kelet-Európából nézve: gondolatok a 21. század elején

november 13., csütörtök, 16 óra – Nemzeti Színház – Radnóti Miklós terem

Lector Kiadó

Balogh Attila: Óvatos emlékezés
Kíméletlen irodalom Balogh Attila kötete, 13 lírai esszé a kiszolgáltatottságról. A Magyar Cigánytelep Köztársaság megrázó leírása nem(csak) extrém utazás olyan életvilágokba, melyeket legtöbben nem ismerünk, hanem a magyarság és kereszténység vakfoltjainak számbavétele (Adyhoz hasonló indulattal pöröl mindkettővel), lírai szociográfia, érzelmes múltkeresés és mágikus horror egyszerre.
november 13., csütörtök, 18 óra – Nemzeti Színház – Radnóti Miklós terem

Cseh Katalin: Napraforgók a kertben – versek

Cseh Katalin legújabb verseskötetét egy elmegyógyintézetben tett látogatás ihlette. Ennek az intézetnek a lakói szólalnak meg a versekben, fogalmazzák meg hiányérzetüket, érzelmeiket, pillanatnyi benyomásaikat, hangulataikat.
november 15., szombat, 18 óra – Nemzeti Színház – Radnóti Miklós terem

Hargita Kiadóhivatal

Ferenczes István: Válogatott versek – Székely Könyvtár sorozat 30. kötete

november 13., csütörtök, 18 óra – Bernády Ház

Pallas-Akadémia Könyvkiadó

Kozma Mária: Írd le, hogy megmaradjon. Szemelgetés az írás és a könyv történetéből

november 14., péntek, 12 óra – Nemzeti Színház – Radnóti Miklós terem

Balázs Lajos: Az én első tisztességes napom. Párválasztás és lakodalom Csíkszentdomokoson

november 14., péntek, 13 óra – Nemzeti Színház – Radnóti Miklós terem

Kós Károly publicisztikája

Kós Károly életműve mindannyiunk általános magyar közkincse, önálló személyiségének nincs külön jobb és baloldala, tényszerű magyarázgatások, meddő önigazolások helyett „a kisebbségi élet ajándékaként” inkább próbáljunk hozzá méltóan sáfárkodni reánk maradt szellemi örökségével. Ennek elmélyültebb megismeréséhez és mindennapi életünkben való gyakorlati alkalmazásához újabb lehetőséget nyújthat, és megbízható támpontokat adhat publicisztikájának gyűjteményes kötete.
november 14., péntek, 16 óra – Nemzeti Színház – Radnóti Miklós terem

Kemény János: Kakukkfiókák

A Kakukkfiókák elnevezés alatt Kemény János és nővérei értendők, megözvegyült édesanyjával alkotott legszűkebb családja, akikkel kegyelemkenyérre szorulva hazavándorolt Amerikából, hogy Erdélyben új jövevényként erősítse a bárói família ősi gyökereit. Sas Péter
november 14., péntek, 17 óra – Nemzeti Színház – Radnóti Miklós terem

Nagy Attila: Aszú alkonyat

Nagy Attila alázatot Székely Jánostól tanult, a szenvedést, fájdalmat betegei révén ismerte meg, orvosi tanulmányai és működése szakmai szigorúságra szoktatták, s mindezek révén találta meg költői énjét. Műveit a nyelvi lelemény, a mívesség és a mély gondolatiság jellemzi, olvasásuk esztétikai élményt nyújtanak és elgondolkodtatnak. A gyűjteményes kötet a szerző 2014 szeptemberében ünnepelt 60. születésnapjára jelent meg.
november 14., péntek, 18 óra – Nemzeti Színház – Protokoll terem

Hodicska Tibor: Négyszemközt Ceauşescuval

A könyv lebilincselő olvasmány, amelyben a szemtanú személyes élményévé vált nagy horderejű politikai döntéseket éppúgy megismerhetünk, mint egy család mindennapjait, olyankor is, amikor nem „kivételezettek” – a nagy földrengés idején, vagy télen a fűtetlen lakásokban, vagy éppen a karácsonyfaszerzés bonyodalmaiban.
november 14., péntek, 19 óra – Nemzeti Színház – Protokoll terem

Koinónia Kiadó

Kiss Lehel: Babiloni történet

A bibliai Dániel könyve első három részének verses feldolgozása páratlan szellemességgel hozza közel a mai olvasóhoz a több évezreddel ezelőtt történteket, nyelvezete, humora igazi csemegét kínál a vallás- és magyarórákra egyaránt.
november 14., péntek, 22 óra – Nemzeti Színház – Radnóti Miklós terem

Martini Yvette: A tizenhetedik vendégpapucs

Martini Yvette képzőművész ezúttal íróként is bemutatkozik (a kötet saját illusztrációival készült), történeteit a családjával való együttlét ihlette – színes és varázslatos világ tárul elénk, amelyben a játék átlényegíti a mindennapokat.
november 14., péntek, 22 óra – Nemzeti Színház – Radnóti Miklós terem

Line Knutzon-Peter Frödin: Pöttöm Allan, az emberantenna

Az ifjúsági regényben a lakótelep életét váratlan esemény forgatja fel: Pöttöm Allan és a helyi ufóklub egykori elnöke kapcsolatba lép a világűrrel. Színre lép Majke, a földönkívüli kislány, akit Allannek számos veszedelemből kell megmentenie.
november 14., péntek, 22 óra – Nemzeti Színház – Radnóti Miklós terem

Magyari Tivadar: Megszokás első látásra

„Az odáig még rendben is volna, hogy Tihamér emlékeiben az enyémeket ismerem fel. Csakhogy ő olyan részletgazdagsággal emlékezik, amilyennel én – attól félek – még csak nem is éltem. Ettől utolér az irigység, hogy ez a Tihamér tán többet élt volna, mint én. Ettől utolér a szégyen, attól meg az elszánás, hogy na, ezentúl én is jobban odafigyelek. A saját életemre, a másokéra. Talán mától.” Szakáts István
november 14., péntek, 22 óra – Nemzeti Színház – Radnóti Miklós terem

Borbély Tamás: Van-e élet az autonómia után?

A Van-e élet az autonómia után? címû interjúkötet a romániai magyar közbeszéd egyik kiemelt témájával foglalkozik. Borbély Tamás többnyire olyan romániai magyar értelmiségiek véleményének ad helyet a kötetben, akik az elmúlt két évtizedben kisebb-nagyobb mértékben aktív résztvevői voltak a romániai magyar közéletnek.
november 14., péntek, 22 óra – Nemzeti Színház – Radnóti Miklós terem

Lucian Boia: A Nyugat hanyatlása

Véget ér-e a nyugati világ hegemóniája, megmarad-e gazdasági és kulturális iránymutató szerepe: Boia számos kérdőjellel vázolja a lehetséges forgatókönyveket, a jelenből – az ázsiai gazdasági robbanás, a klímaváltozás, az értékek áthelyeződésének korából – kiindulva.
november 14., péntek, 22 óra – Nemzeti Színház – Radnóti Miklós terem

Jane Austen levelei

Jane Austen főként családtagjaihoz írt leveleiből első ízben jelenik meg – kötetbe gyűjtve – magyar nyelvű válogatás. Az író a regényeire jellemző precizitással rögzíti a hétköznapok történéseit, személyes benyomásokat közvetítve Anglia korabeli társadalmi-kulturális életéről.
november 14., péntek, 22 óra – Nemzeti Színház – Radnóti Miklós terem

Bookyard Kiadó

Simon Székely Attila: Végtelen tudat

november 14., péntek, 18 óra – Nemzeti Színház – Bookyard Kiadó standja

Nemes Nagy Enikő: Kópégömbbel Zinar nyomában
november 15., szombat, 12 óra – Nemzeti Színház – Karácsony Benő terem

Mentor Kiadó

Galícia 1914–1916. Arcvonal és hátország

november 15., szombat, 11 óra – Nemzeti Színház – Radnóti Miklós terem

Shakespeare uszályában

november 15., szombat, 11 óra – Nemzeti Színház – Radnóti Miklós terem

Banner Zoltán: Péterfy László. Mentor Művészeti monográfiák 21.

Péterfy László festő-, grafikus, szobrászművész és népművészeti szakirányító Nyárádselyén született 1936-ban. Sikeresen indult festőművészi pályája 1966-ban megszakadt. Magyarországra költözését követően szobrászként találta meg hivatását a kortárs magyar művészeti életben. Legutóbbi monumentális művét, Bethlen Gábor egész alakos bronz szobrát 2013 októberében avatták Kolozsváron a fejedelem megválasztásának 400. évfordulóján.
november 15., szombat, 12 óra – Nemzeti Színház – Radnóti Miklós terem

Weisz Attila: Józsa Nemes Irén. Mentor Művészeti monográfiák 22.

november 15., szombat, 12 óra – Nemzeti Színház – Radnóti Miklós terem

Sebestyén Mihály: Időtár IV. Marosvásárhely történeti kronológiája 1945–1989

november 15., szombat, 15 óra – Nemzeti Színház – Radnóti Miklós terem

Garabontzia Kiadó

Szente B. Levente: Tücsök, Zöld manó és a többiek

november 15., szombat, 11 óra – Nemzeti Színház – Karácsony Benő terem

Kriterion Kiadó

A mi Magyar Adásunk 1969–1985

november 15., szombat, 11 óra – Kultúrpalota – Kisterem

De meg lehet majd venni Dragomán György Magvetőnél megjelent legújabb könyvét, a Máglyát is.

UPDATE: (idei könyvek, amelyek nem szerepelnek a hivatalos programban, de megtalálhatóak lesznek a könyvvásáron)

Egyetemi Műhely Kiadó

Selyem Zsuzsa: Fiktív állatok. A rezisztencia irodalmi formáiról

Összeszedtük a Marosvásárhelyi Könyvvásár új könyveit: 38 idei erdélyi cím bejegyzéshez 1 hozzászólás

  1. Péter I. Zoltán hozzászólása:

    Jellemző: „38 erdélyi címet” szedtek össze! Még véletlenül sem közöltek egyetlen könyvet sem a partiumi városok kiadóinak választékából. Pedig vélhetően most is ott lesznek a könyvvásárom, mint eddig is. Illene már azon meditálni, hogy a hazai magyarság nem csak a Székelyföld lakóiból áll, ott van a szórvány meg a Partium is! Ugyanez érvényes az irodalomra és a könyvkiadásra is.
    Péter I. Zoltán

Hozzászólás a(z) Péter I. Zoltán bejegyzéshez Kilépés a válaszból

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.