Tudományos / ismeretterjesztő kategória bejegyzései

Kalandos fizika

* * * * ½ 4 értékelés
Tudományos / ismeretterjesztő

Kalandos fizika


dr. Györfi András

Egy viking portya története a húrelmélet és kozmológia felségvizein, ígéri a szerző az alcímben. “Elgondolkodhatunk együtt a relativitáselmélet, a kvantummechanika és a húrelmélet néhány furcsaságáról, és azoknak kozmológiai következményeiről – (…) megpróbálhatunk bekukkantani abba a fazékba, amelynek fedele alatt a »

 • Szaklektor: dr. Nagy László egyetemi tanár
 • Borító, illusztrációk: Papp Gábor
 • Fotók: NASA és Hubble űrteleszkóp
 • ISBN: 978-973-665-311-7

Tudományos kötetek az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadójától

A hegesztéstechnikától Aranka György munkásságáig számos tematikájú tudományos mű található meg az Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME) kínálatában. Az 1859-ben alapított egyesület (melynek munkássága 1949 és 1990 között szünetelt) szakosztályainak tevékenysége, és ezzel együtt kiadványaik tematikája a tudomány összes ágazatára kiterjed a »

Kézirattári értékeink

* * * * * 6 értékelés
Tudományos / ismeretterjesztő

Kézirattári értékeink


Kelemen Lajos

Kelemen Lajos utolsó befejezett, mindmáig kéziratban heverő tanulmányát nyújtjuk át az olvasónak. Amikor nyolcvanadik születésnapját ünnepelve, a tiszteletére készült emlékkönyv megjelenése után felvetődött saját munkái kiadásának a terve, a kötet záró tanulmányának éppen ezt az írását szánta.

»

 • Szerkesztő: Sipos Gábor
 • ISBN: 978-606-8178-16-5

Erdélyi Múzeum-Egyesület
http://eme.ro/kiado


Temesvár vízerőműve

* * * * ½ 2 értékelés
Tudományos / ismeretterjesztő

Temesvár vízerőműve


Jancsó Árpád

Kulturális, egyházi, történelmi műemlékeink mellett ismernünk kell műszaki értékeinket, hisz ezek kézzelfogható bizonyítékai annak, hogy őszeink e földön értékeket teremtettek, nemcsak csoportérdekeket tartottak szemük előtt, hanem a közjót szolgálták s hoztak érte annyi áldozatot. A hidak, vasutak, állomások, utak, csatornák, »

 • Lektor: Makai Zoltán
 • Borító: Könczey Elemér, Szebenyi Diana
 • ISBN: 978-606-8178-07-3

Hegesztéstechnika I.

* * * * ½ 7 értékelés
Tudományos / ismeretterjesztő

Hegesztéstechnika I.


Bagyinszki Gyula - Bitay Enikő

A hegesztés a legfontosabb kötőtechnológia, amit jól kifejez az igen nagy számú eljárásváltozat megjelenése, a hozzájuk kifejlesztett hozag- és segédanyagok széles köre, a gépesítésük többféle lehetősége. Ezek együttese olyan hegesztés-technikai bázist jelent, amelyre egyaránt építhet konstruktőr, technológus és menedzser. Hogy »

 • Lektor: Dr. Kovács Mihály
 • Borító: Könczey Elemér
 • ISBN: 978-606-8178-04-2

Erdélyi Múzeum-Egyesület
http://eme.ro/kiado


Hegesztéstechnika II.

* * * *   4 értékelés
Tudományos / ismeretterjesztő

Hegesztéstechnika II.


Bagyinszki Gyula - Bitay Enikő

Az elektromos hegesztőberendezések alapfeltételét képezik a hozzájuk kapcsolódó hegesztési eljárásoknak, ezért fontossá válik alapelvük, felépítésük, működésük ismerete. Továbbá ahhoz, hogy hatékonyan kihasználhatók legyenek a bennük rejlő lehetőségek, célszerű foglalkozni alkalmazástechnikai jellemzőikkel: beállítási, illetve beavatkozási lehetőségeikkel, határértékeikkel, munkakörnyezeti hatásaikkal. Ennek szellemében »

 • Lektor: Dr. Kovács Mihály
 • Borító: Könczey Elemér
 • ISBN: 978-606-8178-05-9

Erdélyi Múzeum-Egyesület
http://eme.ro/kiado


Amikor az ember nincs es ezen a világon

* * * * * 2 értékelés
Tudományos / ismeretterjesztő

Amikor az ember nincs es ezen a világon


Balázs Lajos

A paraszti nemi kultúra – dr. Balázs Lajos titokzatos kultúrának nevezi – tulajdonképpen nem más, mint az élet élésének-zajlásának, az élet folytonosságának sajátos kultúrája. Ezt a kultúrát teszi közkinccsé a terjedelmes munka, kiegészítve a szerző korábbi három, az élet nagy »

 • Szerkesztő: Sarány István
 • ISBN: 978-973-665-270-7