Kriza János Néprajzi Társaság : Nemzeti Kisebbségkutató intézet kategória bejegyzései

A kalotaszegi cigányzenészek társadalmi és kulturális hálózatáról

* * * *   5 értékelés
Tudományos / ismeretterjesztő

A kalotaszegi cigányzenészek társadalmi és kulturális hálózatáról


Könczei Csongor

A szerző jelenleg a kolozsvári Nemzeti Kisebbségkutató Intézet munkatársa. Kutatási területei: etnokoreológia – etnomuzikológia, regionális, kulturális és etnikus identitások, interetnikus kapcsolatok, kulturális és társadalmi hálózatok.

  • ISBN: 978-973-8439-55-9

Kriza János Néprajzi Társaság
http://kjnt.ro/


Ez a kő tétetett... : Az emlékezet helyei Kolozsváron (1440-2012)

* * * * * 5 értékelés
Tudományos / ismeretterjesztő

Ez a kő tétetett... : Az emlékezet helyei Kolozsváron (1440-2012)


Jakab Albert Zsolt

A kötet a Kolozsváron 1440 és 2012 között, a datálás és emlékállítás szándékával létrehozott feliratokat, emléktáblákat, szobrokat és emlékműveket, valamint az ezekhez kapcsolódó adatokat tartalmazza. Az adattár a történeti, a városban már nem fellelhető anyagot is felöleli. Megmutatja, hogy a »

  • ISBN: 978-973-8439-63-4

Kriza János Néprajzi Társaság : Nemzeti Kisebbségkutató intézet
http://www.kjnt.ro/


Emlékállítás és emlékezési gyakorlat

* * * * * 5 értékelés
Tudományos / ismeretterjesztő

Emlékállítás és emlékezési gyakorlat


Jakab Albert Zsolt

„A 20. század közepétől fokozatosan bontakozott ki az a (történelem)antropológiai irányzat, amely rendre a figyelem középpontjába állította a folyó időhöz, a múlthoz és a múlt reprezentációjához, a történelemhez való viszonyulás típusait, az időtartamokat, a korszakok retorikáját, a történetiség rendjeit. Ezzel »


Kriza János Néprajzi Társaság : Nemzeti Kisebbségkutató intézet
http://www.kjnt.ro/