Album kategória bejegyzései

Templom a Főtéren

* * *     2 értékelés
Album

Templom a Főtéren


Hantz Lám Irén

A könyv törzsanyagát a Kolozsvári Szent Mihály templom művészi ábrázolásai képezik.

 • ISBN: 978-973-643-204-0

A templom arcai - A kolozsvári farkas utcai református templom képben-szóban

          0
Album

A templom arcai - A kolozsvári farkas utcai református templom képben-szóban


Hantz Lám Irén és László Miklós

A könyv törzsanyagát a Farkas utcai templom művészi ábrázolásai képezik László Dezső református lelkipásztor hagyatékából.

 • ISBN:: 978-973-643-200-2

Stúdium Kiadó


Mattis Teutsch Waldemar

          0
Album

Mattis Teutsch Waldemar


Almási Tibor

A neves erdélyi képzőművész-család harmadik nemzedékének képviselője egyedi látás- és láttatásmódjával, művészi fejlődésének során a legváltozatosabb technikák alkalmazásával érdemelte ki nem csak a hazai, de a nyugati kritikusok elismerését. (7 fekete-fehér és 44 színes reprodukcióval.)

 • ISBN: 979--973-599-452-5

Kincses Képeskönyv verseny: Az Én Városom

Update: Szülők, figyelem! Határidőt hosszabbítottunk, december 21-e, szerdáig még várjuk a gyerekrajzokat mindkét kategóriában! »

Kincses Képeskönyv- Segesvár

* * * ½   3 értékelés
Album

Kincses Képeskönyv- Segesvár


Zágoni Bálint

A Kincses Képeskönyv sorozat negyedik darabja az egyik legszebb erdélyi szász város, Segesvár történetét mutatja be. Időutazásra hívunk, mely az őskortól napjainkig tart, és amelynek segítségével megismerheted a Nagy-Küküllő partján fekvő város történetének legfontosabb eseményeit és legérdekesebb lakóit. Megtudhatod, mi »

 • Illusztrálta: Jánosi Andrea

Sárosi Csaba

* *       4 értékelés
Album

Sárosi Csaba


A szülőföld tájélménye hangsúlyozott motívumként jelenik meg a gyergyói születésű, Kézdivásárhelyen élő és alkotó Sárosi Csaba képzőművész grafikai lapjain és festményein. Sárosinál, akárcsak az erdélyi képzőművészek legjobbjainál, a természethez fűződő viszony megjelenési módja nem torkollik panteisztikus vagy bukolikus tájábrázolásba. Méltatói »

 • Sorozatszerkesztő: Banner Zoltán, Márton Árpád, Nagy Miklós Kund
 • Szerkesztő: Kozma Mária
 • Borító: Botár László (Sárosi Csaba A szárnyas ház című alkotásának felhasználásával)
 • Fotó: Fuják Gyula
 • ISBN: 978-973-665-292-9

Köllő Margit

* *       4 értékelés
Album

Köllő Margit


Köllő Margit az erdélyi magyar művészet kimagasló egyénisége. Halk, visszafogott alkat, művei ugyancsak visszafogottak, halkra hangoltak. De épp ebben a halkságukban rejlik igazi értékük. Halkra hangolja mély gondolatait, korképét – és képet ad a korról –, világlátását – látja a »

 • Sorozatszerkesztő: Banner Zoltán, Márton Árpád
 • Szerkesztő: Sarány István
 • Borító: Botár László (Köllő Margit Pólusok című alkotásának felhasználásával)
 • Reprodukciók: Barabás Zsolt, Ábrahám Jakab, Köllő Margit
 • ISBN: 978-973-665-299-8

Zsigmond Márton

*         3 értékelés
Album

Zsigmond Márton


Zsigmond Márton azon kevés jelenkori képzőművész körébe tudható, aki a monumentális művészetnek szentelte ideje és tehetsége java részét. Bár a műfaj több évezredes hagyományra tekint vissza, az utóbbi néhány évszázad, évtized, nem kedvezett népszerűségének, különösen mifelénk. Ilyen körülmények között igen »

 • Sorozatszerkesztő: Banner Zoltán, Márton Árpád, Nagy Miklós Kund
 • Szerkesztő: Kozma Mária
 • Borító: Botár László (Zsigmond Márton Felszabadulás című alkotásának felhasználásával)
 • ISBN: 978-973-665-291-2

Bandi Kati

*         3 értékelés
Album

Bandi Kati


„Bandi Kati ruháiban az anyag, funkció és forma szerves egysége jut kifejezésre – írja a ma már Németországban dolgozó pályatárs, Garda Aladár László, akit Nagy Miklós Kund idéz a Bandi Kati-művészalbumhoz írt előszavában. A szerző kiemeli a művész családi indíttatását, »

 • Sorozatszerkesztő: Banner Zoltán, Márton Árpád, Nagy Miklós Kund
 • Szerkesztő: Kozma Mária
 • Borító: Botár László
 • ISBN: 978-973-665-254-7

Fazakas Tibor

* ½       4 értékelés
Album

Fazakas Tibor


Az op-art-ot vállalni Vasarely után, méghozzá programszerűen és végzetes meggyőződéssel, a szándékban és a cselekvésben állhatatos egyéniség sajátja – állítja Cseke Gábor erdélyi író, újságíró. Szerinte „ilyen ember az erdélyi képzőművészek társadalmában Fazakas Tibor, aki nem átallja a formák végtelenjéből »

 • Sorozatszerkesztő: Banner Zoltán, Márton Árpád, Nagy Miklós Kund
 • Szerkesztő: Kozma Mária
 • Borító: Botár László (Fazakas Tibor Hullámok című alkotása felhasználásával)
 • Fotó: ifj. Fazakas Tibor
 • ISBN: 978-973-665-252-3

Vargha Mihály

*         3 értékelés
Album

Vargha Mihály


Szücs György

Vargha Mihály szobrász művészetében jelen van „a figurativitás és az elvonatkoztatás, fellelhetők a mítoszra, a kultikus hagyományra hivatkozó szimbolizációs szándékok és metódusok, a jelszerű összefoglalásra való törekvések és a szabad, játékosan asszociatív megszólalások, a drámai kinyilatkoztatások és a bensőséges hangú »

 • Sorozatszerkesztő: Banner Zoltán, Márton Árpád, Nagy Miklós Kund
 • Szerkesztő: Kozma Mária
 • Borító: Szelényi Károly fotója Vargha Mihály A hős című szobráról
 • Fotó: Albert Levente, Barabás Zsolt, Henning János, Koncz Pál, Kispál Attila, Vargha Mihály
 • ISBN: 978-973-665-314-8

Képeskönyvek, nem (csak) gyerekeknek

Mi mással lehetne méltóbban tisztelegni egy képzőművész munkássága előtt, mint egy igényes kivitelezésű, reprodukciókban és információkban gazdag albummal? Ilyen “képeskönyvek” idén több magyar kiadónál is jelentek meg Erdélyben.

A Komp-Press kiadó gondozásában legutóbb Szolnay Sándor – Erdély színei »

ERDÉLY SZÍNEI

* * * ½   3 értékelés
Album

ERDÉLY SZÍNEI


SZOLNAY SÁNDOR

Az e kötetben egybeszerkesztett források, a Szolnay – és Erdély – képzőművészete alakulásáról való dokumentumok az első világháború végétől egészen a második világháború végéig, illetve a szocialista realizmus szerinti alkotómunka kívánalmainak a megerősödéséig kísérnek. Plasztikus részletezettséggel hozzák elénk a két »

 • Szerkesztő: Sümegi György
 • Borító: Kolozsvári Sétatér gomolyfelhőkkel (1947), Feleségem arcképe (1932)
 • Reprodukciók: Müller Rolf, Szentes Zágon, Vass Dániel
 • ISBN: 978-973-1960-15-9

Képeskönyv

* * ½     4 értékelés
Album

Képeskönyv


Sas Péter

Kós Károly művészetének, “művészeteinek” titka talán abban rejlik, hogy majd minden művészeti ágban alkotott, és ami nem művészeti jellegű feladat volt, azt is művészeti szinten oldotta meg. Életművének legfőbb jellemzője, hogy rátalált népére, rátalált önmagára, megtalálta céljait és »

 • Szerkesztő: Kozma Mária
 • Borító: Kós Károly: Színes üvegablak terv (első borító), Csomafáy Ferenc felvétele Kós Károlyról (hátsó borító)
 • Fotók: Csomafáy Ferenc, Gajzágó Jolán, Gerle János, Móser Zoltán, Sas Péter, Szabó Tamás
 • ISBN: 978-973-665-276-9

Élet- Jelek

* * * ½   5 értékelés
Album

Élet- Jelek


Márton Árpád

Nem tudom, a kötéltáncos tornász vagy művész, de azt tudom, hogy minden nagy művész kötéltáncos a szó metaforikus értelmében. Minden alkotómunka önként vállalt, gyakran mégis gyötrelmes feladat, és játék is, végtelenül komoly játék, de veszedelmes szaltó mortálé is lehet…legtöbbször védőháló »

 • Szerkesztő: Kozma Mária
 • Fotó: Ádám Gyula, Bálint Zsigmond, Nagy P. Zoltán, Tőzser József
 • Reprodukció: Tőzsér László
 • ISBN: 978-973-665-297-4