Erdélyi Múzeum-Egyesület kategória bejegyzései

Az írás és az írott szó hatalma

* * * * * 1 értékelés
Tudományos / ismeretterjesztő

Az írás és az írott szó hatalma


Vajda András

Jelen kötet a doktori iskolában készült, 2011-ben megvédett disszertáció kiadásra előkészített változata. Nem csupán a magyar, hanem az európai etnológiai-antropológiai kutatásokban is elsőként végzi el egy település mindennapi írásgyakorlatának módszeres, komplex elemzését. Kimerítő terepismeret és forrásfeltárás alapján azt követi nyomon, »

 • ISBN:: 978-606-8178-90-5

Erdélyi Múzeum- Egyesület
http://eme.ro/index.jsp


Irodalom, test, emlékezet

* * * * * 1 értékelés
Tudományos / ismeretterjesztő

Irodalom, test, emlékezet


A kötet a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Magyar Irodalomtudományi Intézete 2012-es évi házikonferenciáján bemutatott tudományos előadások írott változatát tartalmazza. A hagyományosan szűkebb körben zajló intézeti konferencia 2012-es kiadása rendhagyó esemény volt: a rendezvényt a BBTE a Pécsi Tudományegyetem Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti »

 • Szerző(k):: Borbély András, Orbán Jolán, Pieldner Judit
 • ISBN:: 978-606-8178-93-6

Képes beszéd- Színház és filmművészeti tanulmányok 2.

* * * * * 1 értékelés
Tudományos / ismeretterjesztő

Képes beszéd- Színház és filmművészeti tanulmányok 2.


A színház, a film nyelvével való dialógusban mintát veszünk a látványesemény természetű gazdag európai kultúrkincsből, hogy közelítsünk az általános emberi felé: vizsgáljuk az egyénit, a csoportost, az egyszerit, azt, ami elvontságában akár tipikussá is válhat – de bizonyára mindig látásfüggő »

 • Szerkesztette:: Egyed Emese
 • ISBN:: 978-606-8178-96-7

Erdélyi Múzeum- Egyesület
http://eme.ro/index.jsp


À qui appartient la tradition? / Who owns the Tradition

* * * * * 1 értékelés
Gyűjtemény

À qui appartient la tradition? / Who owns the Tradition


Actes du colloque / The Acts of the Symposium À qui appartient la tradition? À quoi sert-elle? La tradition entre culture, utilisateur et entrepreneur / Who owns the tradition? What is its purpose? Tradition between culture, user and contractor

 • ISBN:: 978-606-8178-69-1

Erdélyi Múzeum- Egyesület
http://eme.ro/index.jsp


Erdélyi Múzeum 2014/1

* * * * * 1 értékelés
Folyóirat

Erdélyi Múzeum 2014/1


Az EME Elnökségének, Bölcsészet-, Nyelv-, Történettudományi, valamint Jog-, Közgazdaság- és Társadalomtudományi Szakosztályainak közlönye.


Erdélyi Múzeum- Egyesület
http://eme.ro/index.jsp


Erdélyi Múzeum 2014/2

          0
Folyóirat

Erdélyi Múzeum 2014/2


Az EME Elnökségének, Bölcsészet-, Nyelv-, Történettudományi, valamint Jog-, Közgazdaság- és Társadalomtudományi Szakosztályainak közlönye.


Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár XIV.

* * * * * 1 értékelés
Lexikon

Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár XIV.


Az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár anyagának összegyűjtője s az első hét kötet szerkesztője az azóta elhunyt Szabó T. Attila mintegy másfél millió nyelvi adatot gyűjtött össze 50 évi munkával. Ez később kiegészült néhány erdélyi történet- és emlékíró (mint Apor Péter, »

 • Anyagát gyűjtötte:: Szabó T. Attila
 • Föszerkesztő:: Fazakas Emese

A kolozsvári régészeti iskola a Pósta Béla-korszakban (1899-1919)

* * * * * 1 értékelés
Tudományos / ismeretterjesztő

A kolozsvári régészeti iskola a Pósta Béla-korszakban (1899-1919)


Vincze Zoltán

A 20. századi kolozsvári tudományos műhelyek sorában előkelő helyet foglal el a századdal csaknem egyidős, Pósta Béla vezette régészeti iskola. Az egyetem frissen szervezett archeológia tanszékére 1899-ben kinevezett neves kutató új életet lehelt az oktatómunka és a közönségnevelés hátterét képező »

 • ISBN: 978-606-8178-91-2

Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai I-II.

          0
Tudományos / ismeretterjesztő

Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai I-II.


Péter H. Mária

Jelen kötet az erdélyi gyógyszerészet történetének egy fontos részét öleli fel. Péter Mária a kötetében csak a magyar vonatkozásokkal foglalkozott, mivel mind a román, mind a szász gyógyszerész-történeti adatok megtalálhatók, hozzáférhetőek. Ez a kötet emléket szeretne állítani az egykori tanítómestereiken »

 • ISBN: 978-606-8178-84-4, 978-606-8178-85-1

Oktatási intézményrendszer és diákpopuláció Erdélyben 1918-1948 között

* * * * * 2 értékelés
Tudományos / ismeretterjesztő

Oktatási intézményrendszer és diákpopuláció Erdélyben 1918-1948 között


Gidó Attila

Az erdélyi oktatási rendszer 1918 után gyökeresen átalakult. Az állami iskolákat románosították, az iskolák jelentős részében megváltozott a tanítási nyelv, és a kisebbségi egyházakra fontos feladat hárult az anyanyelvű oktatás megszervezése terén. Az 1940-es második bécsi döntés, majd Észak-Erdély ismételt »

 • ISBN: 978-606-8178-75-2

A Szilágyság és a Wesselényi család (14-17. század)

*         1 értékelés
Tudományos / ismeretterjesztő

A Szilágyság és a Wesselényi család (14-17. század)


A kötet az Erdélyi Múzeum-Egyesület által 2012. szeptember 7–8. között megtartott A Szilágyság és a Wesselényi család (XIV–XVII.század) című konferencia előadásainak szerkesztett szövegét tartalmazza. Az itt közölt tanulmányok a középkori Szilágyság (Középszolnok és Kraszna vármegyék) birtok-, politika- és igazgatástörténetét, illetve »

 • Szerkesztő: Hegyi Géza, W. Kovács András
 • ISBN: 978-606-8178-64-6


          0
Tudományos / ismeretterjesztő

"Itt van a` legvégső óltára Pallásnak". Az Erdélyi Kéziratkiadó Társaság és az Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaság története


Dávid Péter

A 18. században két tudós társaság létezett Erdélyben: az Erdélyi Kéziratkiadó és az Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaság. Vállalt feladataik összetettebbek voltak annál, hogy pusztán forráskiadó és nyelvművelő intézménynek tekintsük őket. Mivel Magyarországon ebben az időben nem működött ilyen jellegű tudományos »

 • ISBN: 978-606-8178-79-0

Az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem- és Régiségtárának története

          0
Tudományos / ismeretterjesztő

Az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem- és Régiségtárának története


Pósta Béla

Pósta Béla 1899 és 1919 között a kolozsvári egyetem régészeti tanszékének tanára volt, ugyanakkor az Erdélyi Múzeum-Egyesület egyetemi használatban lévő Érem- és Régiségtárának igazgatója. Pósta Béla kiadásra szánt szövege 1909-ben az EME fennállásának 50. évfordulójára készült, de mindeddig nem jelent »

 • ISBN: 978-606-8178-81-3

Erdélyi Múzeum LXXV. kötet, 2013.4. füzet

*         1 értékelés
GyűjteményTudományos / ismeretterjesztő

Erdélyi Múzeum LXXV. kötet, 2013.4. füzet


Az EME Elnökségének, Bölcsészet-, Nyelv-, Történettudományi, valamint Jog-, Közgazdaság- és Társadalomtudományi Szakosztályainak közlönye

 • A szám szerkesztője: Kovács András

Certamen I.Előadások a Magyar Tudomány Napján az Erdélyi Múzeum-Egyesület I. szakosztályában

          0
GyűjteményTudományos / ismeretterjesztő

Certamen I.Előadások a Magyar Tudomány Napján az Erdélyi Múzeum-Egyesület I. szakosztályában


A tudományos kérdések certamen formában, mint szakmai vita eleven tárgyai jelennek meg az 1859-ben alakult, gyűjteményeitől a kommunista rendszerben megfosztott és munkásságában megzavart, ám 1989-ben újjászerveződött Erdélyi Múzeum-Egyesü­let megfiatalodott tagsága körében. Az egyesület I. szakosztályában a tudomány napján 2012-ben is »

 • Szerkesztette: Egyed Emese, Pakó László, Weisz Attila
 • ISBN: 978-606-8178-78-3

Felvilágosodás. Magyar századforduló

* * * * * 1 értékelés
Gyűjtemény

Felvilágosodás. Magyar századforduló


filozófia, konferenciakötet

 • Szerkesztette: Egyed Péter
 • ISBN: 978-606-8178-65-3

Magyar-román kulturális kapcsolatok a 19. század második felében

* * * * * 1 értékelés
Tudományos / ismeretterjesztő

Magyar-román kulturális kapcsolatok a 19. század második felében


Berki Tímea

A kötet az Osztrák–Magyar Monarchia utolsó évtizedeinek román–magyar kulturális kapcsolatait értelmiségtörténeti keretbe helyezi. A multikulturalitás és multietnicitás bonyolult kérdésköre elválaszthatatlan a 19. század vége Magyarországának kapcsolattörténeti vizsgálatától. A többnyelvű, többkultúrájú és ezért mára kevésbé egyértelműnek tűnő egyéni és közösségi identitások »

 • ISBN: 978-606-8178-60-8

Rontók, gyógyítók, áldozatok. Történetek és élettörténetek.

* * * * * 1 értékelés
Gyűjtemény

Rontók, gyógyítók, áldozatok. Történetek és élettörténetek.


Keszeg Vilmos

“1990 után a kolozsvári hiedelemkutatások a pragmatikai vizsgálódásokhoz zárkóztak fel. A figyelem három irányba fordult: a hiedelemtudás specialisták kezébe való koncentrálódására, a hiedelmeknek az emberi életpályát és mindennapi életet módosító szerepére, valamint a hiedelemről való beszélés beszédesemény-jellegére. A résztvevő megfigyelés, »

 • ISBN: 978-606-8778-56-1

A látható jelentés. Színház- és filmtudományi írások

          0
Színháztörténet

A látható jelentés. Színház- és filmtudományi írások


Egyed Emese (szerk.)

Mostanában tájainkon ritkábban hangzik el Denis Diderot (1713-1784) neve, pedig szemlélete ellentmondásosságában is nagy hatással volt az európai színház és általában a művészettel élők világára. A kötetben Diderot színházi nézeteit (Egyed Emese), a továbbiakban pedig közvetett hatása példáival élve a »

 • ISBN: 978-606-8178-66-0

Kelemen Lajos élete és munkássága

* * * * * 1 értékelés
Életrajz

Kelemen Lajos élete és munkássága


Csetri Elek

Kelemen Lajos a két világháború közötti korszakban Erdély legismertebb történetírója és legjelentősebb levéltárosa volt. Az ő érdeme az Erdélyi Múzeum-Egyesület mintegy milliós nagyságrendű levéltárának, az ország legértékesebb művelődési gyűjteményének beszerzése és közszolgálatba állítása. Történetírói munkásságát mintegy 400 könyv, tanulmány, forrásközlés »

 • ISBN: 978-606-8178-63-9