Gyűjtemény kategória bejegyzései

À qui appartient la tradition? / Who owns the Tradition

* * * * * 1 értékelés
Gyűjtemény

À qui appartient la tradition? / Who owns the Tradition


Actes du colloque / The Acts of the Symposium À qui appartient la tradition? À quoi sert-elle? La tradition entre culture, utilisateur et entrepreneur / Who owns the tradition? What is its purpose? Tradition between culture, user and contractor

 • ISBN:: 978-606-8178-69-1

Erdélyi Múzeum- Egyesület
http://eme.ro/index.jsp


Újra szárnyra kapni

* * * * * 1 értékelés
Gyűjtemény

Újra szárnyra kapni


Hézser Gábor

Interjúk és előadások a krízisről és a segítségnyújtásról.
A Mihály Emőke által összeállított kötet a válságba jutottakról és a segítés lehetőségeiről szól. Beszélgetések és előadások leírt, szerkesztett anyagát tartalmazza – de nemcsak az élő szó nyomai teszik izgalmassá, hanem »

 • ISBN: 978-606-93437-1-5

Erdélyi Múzeum LXXV. kötet, 2013.4. füzet

*         1 értékelés
GyűjteményTudományos / ismeretterjesztő

Erdélyi Múzeum LXXV. kötet, 2013.4. füzet


Az EME Elnökségének, Bölcsészet-, Nyelv-, Történettudományi, valamint Jog-, Közgazdaság- és Társadalomtudományi Szakosztályainak közlönye

 • A szám szerkesztője: Kovács András

Certamen I.Előadások a Magyar Tudomány Napján az Erdélyi Múzeum-Egyesület I. szakosztályában

          0
GyűjteményTudományos / ismeretterjesztő

Certamen I.Előadások a Magyar Tudomány Napján az Erdélyi Múzeum-Egyesület I. szakosztályában


A tudományos kérdések certamen formában, mint szakmai vita eleven tárgyai jelennek meg az 1859-ben alakult, gyűjteményeitől a kommunista rendszerben megfosztott és munkásságában megzavart, ám 1989-ben újjászerveződött Erdélyi Múzeum-Egyesü­let megfiatalodott tagsága körében. Az egyesület I. szakosztályában a tudomány napján 2012-ben is »

 • Szerkesztette: Egyed Emese, Pakó László, Weisz Attila
 • ISBN: 978-606-8178-78-3

Két találkozás között

* * * * * 1 értékelés
Gyűjtemény

Két találkozás között


Horváth Levente

Az erdélyi protestáns családokban régen természetes volt, hogy a hívő családok rendszeresen körbeülik az asztalt, és a családfő vezetésével legalább hetente egyszer áhítatot tartanak. Horváth Levente Két találkozás között című kötete ezeket a család- és közösség-, illetve hitépítő alkalmakat kívánja »

 • ISBN:: 9789731650722

Erdélyi nyár Áprily Lajossal - 1936

          0
Gyűjtemény

Erdélyi nyár Áprily Lajossal - 1936


Hantz Lám Irén

Nosztalgikus időutazás? Egy versértő kisközösség létrehozása? Kereshetjük a definíciókat, tény az, hogy Áprily Lajos költő, műfordító – ekkoriban már a budapesti Baár-Madas Kollégium igazgató-tanára – 1936 nyarán néhány, az irodalomra fogékony, frissen érettségizett tanítványát erdélyi jutalomkirándulásra invitálta. Természeti csodák és »

 • ISBN:: 978-973-643-187-6

Felvilágosodás. Magyar századforduló

* * * * * 1 értékelés
Gyűjtemény

Felvilágosodás. Magyar századforduló


filozófia, konferenciakötet

 • Szerkesztette: Egyed Péter
 • ISBN: 978-606-8178-65-3

Rontók, gyógyítók, áldozatok. Történetek és élettörténetek.

* * * * * 1 értékelés
Gyűjtemény

Rontók, gyógyítók, áldozatok. Történetek és élettörténetek.


Keszeg Vilmos

“1990 után a kolozsvári hiedelemkutatások a pragmatikai vizsgálódásokhoz zárkóztak fel. A figyelem három irányba fordult: a hiedelemtudás specialisták kezébe való koncentrálódására, a hiedelmeknek az emberi életpályát és mindennapi életet módosító szerepére, valamint a hiedelemről való beszélés beszédesemény-jellegére. A résztvevő megfigyelés, »

 • ISBN: 978-606-8778-56-1

Rituális szimbólumok

* * * *   3 értékelés
Gyűjtemény

Rituális szimbólumok


Balázs Lajos

Tudatos törekvésem, hogy számba vegyem a székely-magyarság egy karakteres közösségének jelképalkotó műveltségét vagyis metaforikus, analógiás látását, leleményes pragmatizmusát és elvonatkoztató képességét, amellyel az egyetemes és lokális tárgyakban, dolgokban, eszközökben meglátja a sorsfordulók – születés, házasság, halál – különböző helyzeteivel, mozzanataival »

 • ISBN: 978-973-665-351-3

A csudatáska

          0
Gyűjtemény

A csudatáska


Ősz János

A Küküllő mentén született népmesék a székely néplélek tükrei. Bennük a székelység játékos képzeletvilága, a nehéz élethelyzeteken átsegítő humora nyilatkozik meg, “fűszeres”, gazdag nyelve pedig felfrissíti nyelvünket. A meséket Vida Erika válogatta. A könyvet Cabuz Andrea szellemes, színes illusztrációi gazdagítják.

 • Válogatta és átdolgozta: Vida Erika
 • ISBN: 978-973-599-463-1

Matematika feladatgyűjtemény 11-12

          0
Gyűjtemény

Matematika feladatgyűjtemény 11-12


Árki Tamás, Konfárné Nagy Klára, Kovács István, Trembeczki Csaba, Urbán János

Gyakorló és érettségire felkészítő feladatokkal

 • ISBN:: 978-963-697-64-15


          0
Gyűjtemény

Árki Tamás, Konfárné Nagy Klára, Kovács István, Trembeczki Csaba, Urbán János

Gyakorló és érettségire felkészítő feladatok

 • ISBN:: 978-963-697-6132

Sándor vagyok én is...

* * * *   6 értékelés
GyűjteményParódia

Sándor vagyok én is...


Orbán János Dénes

A költőként-íróként elhíresült OJD ezúttal hátborzongató szerkesztői és inkvizítori élményeit osztja meg az olvasókkal, bevezetvén őket a dilettáns tollforgatók groteszk világába. Ez a világ maga az irodalmi pokol, megszállott sátánfajzatokkal, akik a Parnasszus felé tolongván kínoznak minket hibbant elméjük torzszüleményeivel. »

 • Illusztrálta: Csillag István
 • ISBN: 978-973-7648-42-6

Erdélyi Híradó Kiadó, Előretolt Helyőrség Szépirodalmi Páholy, Irodalmi Jelen Könyvek


Köleséri Sámuel tudományos levelezése 1709-1732

* * * *   4 értékelés
Gyűjtemény

Köleséri Sámuel tudományos levelezése 1709-1732


Jakó Zsigmond

Jakó Zsigmond, a 2008-ban elhunyt kolozsvári professzor kutatta föl itthoni és hallei, londoni, zürichi kézirattárakban Köleséri Sámuel, Szebenbe települt orvos, az ércbányászat országos felügyelője, guberniumi főtisztviselő, szenvedélyes bibliofil levélváltását főleg nyugati kollégáival. Eszmét cseréltek a járványok elleni küzdelem új módjairól, »

 • ISBN: 978 606 8178 52 3

Erdélyi Múzeum-Egyesület
http://eme.ro


Történetek és történetmondás Detrehemtelepen

* * * * * 3 értékelés
Gyűjtemény

Történetek és történetmondás Detrehemtelepen


Keszeg Vilmos

A kötet egy mezőségi település, Detrehemtelep 20. századi narratív repertoárját teszi közzé. Két, különböző jellegű szövegbázist tartalmaz. Az egyik egy, a Mezőségen született es élt férfi hagyományból átvett, a hagyományos életformában, hagyományos módon aktivizált repertoárja. A második repertoár arra vet »

 • ISBN: 978-606-8178-47-9

Erdélyi Múzeum-Egyesület
http://eme.ro


Székelyföldi Legendárium

* * * * * 1 értékelés
Gyűjtemény

Székelyföldi Legendárium


Óriások és tündérek, sárkányok és szülőföldjüket védő rettenthetetlen hősök népesítik be a könyv lapjain sorakozó legendákat. A kedves Olvasó előtt kibontakozik egy képzeletbeli meseország, a történelmen túli Székelyföld. Olyan történetekkel ismerkedhet meg, amelyek földrajzi helyszínekhez, településekhez kötődnek. Tartalmuk a történelmi »

 • Nyomda: Infopress Group
 • ISBN: 978-973-0-12340-1

Dolgozatok az erdélyi múzeum érem- és régiségtárából

* * * * * 2 értékelés
Gyűjtemény

Dolgozatok az erdélyi múzeum érem- és régiségtárából


Ismertető:
Tartalom

Goldman György – Szénászky Júlia: A Tiszai kultúra települése Arad megyében. (A settlement of the Tisza culture from Arad county)

Fekete Mária: Alakos ábrázolások és feltételezett szentélykörzet a magyarországi kora vaskorból (Figurative portrayals and a presumed sanctuary »

 • ISBN: 978 606 8178 36 3
 • Szerkesztette: Bajusz Istvan, Benkő Elek, Emődi Tamás, Kovács András, László Attila

Erdélyi Múzeum-Egyesület
http://www.eme.ro


A webkamera-arc

* * *     4 értékelés
Gyűjtemény

A webkamera-arc


Jancsó Noémi

Jancsó Noémi 22 éves kolozsvári írót július hónap 25-én, vasárnap reggel halálra gázolta egy szabálytalanúl közlekedő gépkocsi a város határában[…] A közeli hegyi tó partjára igyekezett és a városszéli gyalogátkelőn kerékpárját tolva, szabályosan ment át: óarany színre festett kerékpárja mint »

 • ISBN: 978-606-8118-11-6

Címke- függöny: Tompa Gábor színházi magánszótára

* * * * ½ 9 értékelés
Gyűjtemény

Címke- függöny: Tompa Gábor színházi magánszótára


Zsigmond Andrea

Tompa Gábor színházi magánszótára. A kötet Tompa Gábor világának esszenciáját kívánja bemutatni. Formáját tekintve lexikon-szerűen, szócikkekben emeli ki több mint ötven beszélgetés és interjú, továbbá öt könyv gondolati csomópontjait. E szócikkek, mint Tompa Gábor munkássága, mind a színház és az »

 • Illusztrálta: Láng Orsolya
 • ISBN: 978-606-92476-5-5


* * * *   30 értékelés
Gyűjtemény

"Isten segedelmével udvaromat megépítettem..."- Történelmi családok kastélyai Erdélyben


Bicsok Zoltán- Orbán Zsolt

„Két fiatal történész, Bicsok Zoltán és Orbán Zsolt igen figyelemreméltót alkotott: egy erdélyi kastélykönyvet, amely nemcsak a több mint 60 nemesi család és az általuk építetett/birtokolt mintegy 130 kastély bemutatását, hanem az erdélyi nemesség és az erdélyi kastélyépítészet történetének rövid »

 • ISBN: 978-606-92745-5-2