Tudományos / ismeretterjesztő kategória bejegyzései

Tíz mondat gomolygó füstjelekről

Definiálni a füstöt olyan, mint csipesszel fogni lángot, de méginkább mint szétesett csipesszel ragadni meg egy láng emlékét. »

Mesepszichológia 2.: ne hagyd, hogy a szürke felnőttlét bedaráljon!

Szülőként szinte naponta elbizonytalanodunk, és felmerül bennünk a kérdés, hogy ezt most hogy csináljam? Vajon jól csinálom? Tisztában vagyunk az egyik „aranyszabállyal”, hogy legyünk következetesek, de valószínűleg félreértjük, és ezért azt tapasztaljuk, hogy hiába ragaszkodunk mereven valamilyen megrögzött »

Az írás és az írott szó hatalma

* * * * * 1 értékelés
Tudományos / ismeretterjesztő

Az írás és az írott szó hatalma


Vajda András

Jelen kötet a doktori iskolában készült, 2011-ben megvédett disszertáció kiadásra előkészített változata. Nem csupán a magyar, hanem az európai etnológiai-antropológiai kutatásokban is elsőként végzi el egy település mindennapi írásgyakorlatának módszeres, komplex elemzését. Kimerítő terepismeret és forrásfeltárás alapján azt követi nyomon, »

 • ISBN:: 978-606-8178-90-5

Erdélyi Múzeum- Egyesület
http://eme.ro/index.jsp


Irodalom, test, emlékezet

* * * * * 1 értékelés
Tudományos / ismeretterjesztő

Irodalom, test, emlékezet


A kötet a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Magyar Irodalomtudományi Intézete 2012-es évi házikonferenciáján bemutatott tudományos előadások írott változatát tartalmazza. A hagyományosan szűkebb körben zajló intézeti konferencia 2012-es kiadása rendhagyó esemény volt: a rendezvényt a BBTE a Pécsi Tudományegyetem Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti »

 • Szerző(k):: Borbély András, Orbán Jolán, Pieldner Judit
 • ISBN:: 978-606-8178-93-6

Képes beszéd- Színház és filmművészeti tanulmányok 2.

* * * * * 1 értékelés
Tudományos / ismeretterjesztő

Képes beszéd- Színház és filmművészeti tanulmányok 2.


A színház, a film nyelvével való dialógusban mintát veszünk a látványesemény természetű gazdag európai kultúrkincsből, hogy közelítsünk az általános emberi felé: vizsgáljuk az egyénit, a csoportost, az egyszerit, azt, ami elvontságában akár tipikussá is válhat – de bizonyára mindig látásfüggő »

 • Szerkesztette:: Egyed Emese
 • ISBN:: 978-606-8178-96-7

Erdélyi Múzeum- Egyesület
http://eme.ro/index.jsp


A kolozsvári régészeti iskola a Pósta Béla-korszakban (1899-1919)

* * * * * 1 értékelés
Tudományos / ismeretterjesztő

A kolozsvári régészeti iskola a Pósta Béla-korszakban (1899-1919)


Vincze Zoltán

A 20. századi kolozsvári tudományos műhelyek sorában előkelő helyet foglal el a századdal csaknem egyidős, Pósta Béla vezette régészeti iskola. Az egyetem frissen szervezett archeológia tanszékére 1899-ben kinevezett neves kutató új életet lehelt az oktatómunka és a közönségnevelés hátterét képező »

 • ISBN: 978-606-8178-91-2

Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai I-II.

          0
Tudományos / ismeretterjesztő

Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai I-II.


Péter H. Mária

Jelen kötet az erdélyi gyógyszerészet történetének egy fontos részét öleli fel. Péter Mária a kötetében csak a magyar vonatkozásokkal foglalkozott, mivel mind a román, mind a szász gyógyszerész-történeti adatok megtalálhatók, hozzáférhetőek. Ez a kötet emléket szeretne állítani az egykori tanítómestereiken »

 • ISBN: 978-606-8178-84-4, 978-606-8178-85-1

Oktatási intézményrendszer és diákpopuláció Erdélyben 1918-1948 között

* * * * * 2 értékelés
Tudományos / ismeretterjesztő

Oktatási intézményrendszer és diákpopuláció Erdélyben 1918-1948 között


Gidó Attila

Az erdélyi oktatási rendszer 1918 után gyökeresen átalakult. Az állami iskolákat románosították, az iskolák jelentős részében megváltozott a tanítási nyelv, és a kisebbségi egyházakra fontos feladat hárult az anyanyelvű oktatás megszervezése terén. Az 1940-es második bécsi döntés, majd Észak-Erdély ismételt »

 • ISBN: 978-606-8178-75-2

A Szilágyság és a Wesselényi család (14-17. század)

*         1 értékelés
Tudományos / ismeretterjesztő

A Szilágyság és a Wesselényi család (14-17. század)


A kötet az Erdélyi Múzeum-Egyesület által 2012. szeptember 7–8. között megtartott A Szilágyság és a Wesselényi család (XIV–XVII.század) című konferencia előadásainak szerkesztett szövegét tartalmazza. Az itt közölt tanulmányok a középkori Szilágyság (Középszolnok és Kraszna vármegyék) birtok-, politika- és igazgatástörténetét, illetve »

 • Szerkesztő: Hegyi Géza, W. Kovács András
 • ISBN: 978-606-8178-64-6


          0
Tudományos / ismeretterjesztő

"Itt van a` legvégső óltára Pallásnak". Az Erdélyi Kéziratkiadó Társaság és az Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaság története


Dávid Péter

A 18. században két tudós társaság létezett Erdélyben: az Erdélyi Kéziratkiadó és az Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaság. Vállalt feladataik összetettebbek voltak annál, hogy pusztán forráskiadó és nyelvművelő intézménynek tekintsük őket. Mivel Magyarországon ebben az időben nem működött ilyen jellegű tudományos »

 • ISBN: 978-606-8178-79-0

Az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem- és Régiségtárának története

          0
Tudományos / ismeretterjesztő

Az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem- és Régiségtárának története


Pósta Béla

Pósta Béla 1899 és 1919 között a kolozsvári egyetem régészeti tanszékének tanára volt, ugyanakkor az Erdélyi Múzeum-Egyesület egyetemi használatban lévő Érem- és Régiségtárának igazgatója. Pósta Béla kiadásra szánt szövege 1909-ben az EME fennállásának 50. évfordulójára készült, de mindeddig nem jelent »

 • ISBN: 978-606-8178-81-3

Erdélyi Múzeum LXXV. kötet, 2013.4. füzet

*         1 értékelés
GyűjteményTudományos / ismeretterjesztő

Erdélyi Múzeum LXXV. kötet, 2013.4. füzet


Az EME Elnökségének, Bölcsészet-, Nyelv-, Történettudományi, valamint Jog-, Közgazdaság- és Társadalomtudományi Szakosztályainak közlönye

 • A szám szerkesztője: Kovács András

Certamen I.Előadások a Magyar Tudomány Napján az Erdélyi Múzeum-Egyesület I. szakosztályában

          0
GyűjteményTudományos / ismeretterjesztő

Certamen I.Előadások a Magyar Tudomány Napján az Erdélyi Múzeum-Egyesület I. szakosztályában


A tudományos kérdések certamen formában, mint szakmai vita eleven tárgyai jelennek meg az 1859-ben alakult, gyűjteményeitől a kommunista rendszerben megfosztott és munkásságában megzavart, ám 1989-ben újjászerveződött Erdélyi Múzeum-Egyesü­let megfiatalodott tagsága körében. Az egyesület I. szakosztályában a tudomány napján 2012-ben is »

 • Szerkesztette: Egyed Emese, Pakó László, Weisz Attila
 • ISBN: 978-606-8178-78-3

Kolozsvár épített kincsei

* * * * * 3 értékelés
Tudományos / ismeretterjesztő

Kolozsvár épített kincsei


Asztalos Lajos

A csaknem ezeréves, „kincses város”-ként is emlegetett Kolozsvár múltjába és jelenébe hívja meg olvasóit e kötetben a szerző, a város településtörténetének kiváló ismerője.

A történelmi múltba való visszatekintés után megismerhetjük a város nevezetesebb műemlékeit, utcáit, tereit, miközben megelevenednek a kőbe »

 • ISBN:: 978-973-643-159-3

Képek Erdély múltjából

* * * * * 1 értékelés
Tudományos / ismeretterjesztő

Képek Erdély múltjából


Bíró Vencel

Bíró Vencelt (1885-1962) az erdélyi fejedelemség múltjának egyik legértőbb kutatójaként tartják számon. Szakmai hozzáértéséről tanúskodó, élményt nyújtó társadalmi és gazdasági tárgyú tanulmányai, egyháztörténeti és művelődéstörténeti írásai titkát Balanyi György fejtette meg, rámutatva, hogy írójuk élt-halt Erdély színes múltjának megelevenítéséért.

 • ISBN:: 978-973--799-3403

A kolozsvári Farkas utca

* * * *   3 értékelés
Tudományos / ismeretterjesztő

A kolozsvári Farkas utca


Vincze Zoltán

Talán sehol a világon ötszáz lépésnyi távolságon nem tömörül annyi szellemi erő, mint ezen a hársfaillatú, ódon és mégis örök ifjú helyen: három középiskola, az egyetem, az első magyar kőszínház, az állami levéltár, a Mátyás korabeli gótikus templom. A középkori »

 • ISBN:: 978-973-643-207-1

Tört kövön és porladó kereszten - Pusztuló múlt és fájó jelen a Házsongárdi temetőben

* * * * * 1 értékelés
Tudományos / ismeretterjesztő

Tört kövön és porladó kereszten - Pusztuló múlt és fájó jelen a Házsongárdi temetőben


Gaal György

„A tavasz jött a parttalan időben
S megállt a házsongárdi temetőben”… – szól hozzánk a költő régmúlt idők szellemét idézve. S vele együtt megállunk mi is a kegyhelyen, mely több mint négyszáz éves múltjával ma is élő történelem, Erdély »

 • ISBN:: 978-973-643-177-7

Csodálatos madárvilág

          0
Tudományos / ismeretterjesztő

Csodálatos madárvilág


Kiss Bitay Éva

A szerző által színesen illusztrált könyv 12 meseszerű, párbeszédekben gazdag történetet tartalmaz a legszebb madarakról. Az élőlények mindannyian megszemélyesítettek: cselekedtetésük és beszélgetésük során az olvasó megismeri külsejüket, szokásaikat, életmódjukat. Így megtudhatjuk, hogy milyen a bagoly, a vetési varjú, a bütykös- »

 • ISBN: 973-643-150-0


          0
Tudományos / ismeretterjesztő

TARTALOM:

Lőrincz Csaba-díj

Székely István: A módosított parlamenti választási törvény dilemmái

Népszámlálások 2011

Kiss Tamás: A 2011. évi romániai népszámlálás tanulságai és következményei
Badis Róbert: Látlelet a vajdasági magyarok demográfiai helyzetéről
Gyurgyík László: Kik vagytok ismeretlenek? A szupersztár »

 • ISSN: 1216-9927

Magyar-román kulturális kapcsolatok a 19. század második felében

* * * * * 1 értékelés
Tudományos / ismeretterjesztő

Magyar-román kulturális kapcsolatok a 19. század második felében


Berki Tímea

A kötet az Osztrák–Magyar Monarchia utolsó évtizedeinek román–magyar kulturális kapcsolatait értelmiségtörténeti keretbe helyezi. A multikulturalitás és multietnicitás bonyolult kérdésköre elválaszthatatlan a 19. század vége Magyarországának kapcsolattörténeti vizsgálatától. A többnyelvű, többkultúrájú és ezért mára kevésbé egyértelműnek tűnő egyéni és közösségi identitások »

 • ISBN: 978-606-8178-60-8