Pallas- Akadémia Könyvkiadó kategória bejegyzései

Nyálcsorgató: ennél szebb könyveket manapság nemigen találsz

Bár a döntősök között több magyar jelölt is volt, végül egy sem kapott díjat a Románia Legszebb Könyve pályázaton, amelynek szerda este volt a díjátadója Bukarestben. A hatodik alkalommal megszervezett versenyre az elmúlt egy évben kiadott könyvet és kiadványt nevezhettek be Romániából és a Moldovai Köztársaságból.

»

Rituális szimbólumok

* * * *   3 értékelés
Gyűjtemény

Rituális szimbólumok


Balázs Lajos

Tudatos törekvésem, hogy számba vegyem a székely-magyarság egy karakteres közösségének jelképalkotó műveltségét vagyis metaforikus, analógiás látását, leleményes pragmatizmusát és elvonatkoztató képességét, amellyel az egyetemes és lokális tárgyakban, dolgokban, eszközökben meglátja a sorsfordulók – születés, házasság, halál – különböző helyzeteivel, mozzanataival »

 • ISBN: 978-973-665-351-3

Könyvek nyárára a Pallas-Akadémiától

Termékeny hónapokat tudhat a háta mögött a Pallas-Akadémia Könyvkiadó: a közelmúltban a képzőművészetektől a szépirodalmon át a kutatásokat összegző művekig számos kötetük jelent meg. Gondozásukban jelent meg például Pomogáts Béla monográfiájának befejező kötete, a Magyar irodalom Erdélyben (1968-1989), »

V. Magyar irodalom Erdélyben (1968-1989) VI. Irodalmi dokumentumok

          0
Kutatás

V. Magyar irodalom Erdélyben (1968-1989) VI. Irodalmi dokumentumok


Pomogáts Béla

Pomogáts Béla monumentális munkásságával bizonyítja, hogy az erdélyi magyar irodalom az egységes magyar irodalom része. Több évtizednyi kutatómunka szintézise ez a könyv, amelynek első két – egybekötött – kötete az 1918–1944. közötti időszak eseményeit mutatja be, a III–IV. kötet az »

 • Szerkesztő: Kozma Mária
 • ISBN: 978-973-665-321-6

Önkéntes száműzetés

*         4 értékelés
Interjú

Önkéntes száműzetés


Sarány István

Sarány István interjúkötete a székelyföldi tudományos, művelődési élet személyiségeivel készült beszélgetéseket tartalmaz. Olyan személyiségek szólalnak meg, akik mindennapi munkájuk révén azért fáradoznak, hogy a térség peremvidékből központtá váljon. A kérdezőnek és interjúalanyainak meggyőződése: a mostoha természeti adottságokat, a gazdasági fejlődésben »

 • Szerkesztő: Kozma Mária
 • Borító: Nagy Imre Zsögödi patak című festménye
 • ISBN: 978-973-665-332-2

Kutyakomédia

* *       3 értékelés
Regény

Kutyakomédia


Kemény János

Kemény János életmű-sorozatának második kötete a Kutyakomédia című regény. Alapvetően derűs hangvételű írásmű, amelynek cselekménye egy tivornyázás nyomán lelőtt kutya története körül bonyolódik. A mulatságos kezdet után azonban a regény életbe vágó problémákat vet fel: az egy közösségben élő románok »

 • Szerkesztő: Kozma Mária
 • Sorozatszerkesztő: Sas Péter
 • ISBN: 978-973-665-322-3

Transzilván hősköltemény

* * ½     2 értékelés
Vers

Transzilván hősköltemény


Áprily Lajos

Áprily lírája heves és tartós fájdalom tüzében született, elégikus hangját nem pusztán az ifjúság hagyományos veszendőség érzése okozta. Több volt ez, mint fiatalos érzékenység és komorabb, mint a századfordulón divatos világfájdalom, a csüggeteg panaszokban egy világát kereső, de nem találó »

 • Válogatta: Pomogáts Béla
 • Szerkesztő: Sarány István
 • Illusztráció: Márton Árpád
 • ISBN: 978-973-665-327-8

Ússz, Faust, ússz!

*         2 értékelés
Vers

Ússz, Faust, ússz!


Karácsonyi Zsolt

A testem bárka, a testem már hajóhad,

amit egyetlen értelem igazgat,

megállítom az égitesteket,

hogy örökké lángoljon

ez a napszak.

Karácsonyi Zsolt, a fiatal kolozsvári költő vallja: Faust egy örök és elpusztíthatatlan lélek, aki a négy őselemből megjárt »

 • Szerkesztő: Sarány István
 • Illusztráció: Egri István
 • Fotó: Szentes Zágon
 • ISBN: 978-973-665-313-1

Sárosi Csaba

* *       4 értékelés
Album

Sárosi Csaba


A szülőföld tájélménye hangsúlyozott motívumként jelenik meg a gyergyói születésű, Kézdivásárhelyen élő és alkotó Sárosi Csaba képzőművész grafikai lapjain és festményein. Sárosinál, akárcsak az erdélyi képzőművészek legjobbjainál, a természethez fűződő viszony megjelenési módja nem torkollik panteisztikus vagy bukolikus tájábrázolásba. Méltatói »

 • Sorozatszerkesztő: Banner Zoltán, Márton Árpád, Nagy Miklós Kund
 • Szerkesztő: Kozma Mária
 • Borító: Botár László (Sárosi Csaba A szárnyas ház című alkotásának felhasználásával)
 • Fotó: Fuják Gyula
 • ISBN: 978-973-665-292-9

Köllő Margit

* *       4 értékelés
Album

Köllő Margit


Köllő Margit az erdélyi magyar művészet kimagasló egyénisége. Halk, visszafogott alkat, művei ugyancsak visszafogottak, halkra hangoltak. De épp ebben a halkságukban rejlik igazi értékük. Halkra hangolja mély gondolatait, korképét – és képet ad a korról –, világlátását – látja a »

 • Sorozatszerkesztő: Banner Zoltán, Márton Árpád
 • Szerkesztő: Sarány István
 • Borító: Botár László (Köllő Margit Pólusok című alkotásának felhasználásával)
 • Reprodukciók: Barabás Zsolt, Ábrahám Jakab, Köllő Margit
 • ISBN: 978-973-665-299-8

Zsigmond Márton

*         3 értékelés
Album

Zsigmond Márton


Zsigmond Márton azon kevés jelenkori képzőművész körébe tudható, aki a monumentális művészetnek szentelte ideje és tehetsége java részét. Bár a műfaj több évezredes hagyományra tekint vissza, az utóbbi néhány évszázad, évtized, nem kedvezett népszerűségének, különösen mifelénk. Ilyen körülmények között igen »

 • Sorozatszerkesztő: Banner Zoltán, Márton Árpád, Nagy Miklós Kund
 • Szerkesztő: Kozma Mária
 • Borító: Botár László (Zsigmond Márton Felszabadulás című alkotásának felhasználásával)
 • ISBN: 978-973-665-291-2

Bandi Kati

*         3 értékelés
Album

Bandi Kati


„Bandi Kati ruháiban az anyag, funkció és forma szerves egysége jut kifejezésre – írja a ma már Németországban dolgozó pályatárs, Garda Aladár László, akit Nagy Miklós Kund idéz a Bandi Kati-művészalbumhoz írt előszavában. A szerző kiemeli a művész családi indíttatását, »

 • Sorozatszerkesztő: Banner Zoltán, Márton Árpád, Nagy Miklós Kund
 • Szerkesztő: Kozma Mária
 • Borító: Botár László
 • ISBN: 978-973-665-254-7

Fazakas Tibor

* ½       4 értékelés
Album

Fazakas Tibor


Az op-art-ot vállalni Vasarely után, méghozzá programszerűen és végzetes meggyőződéssel, a szándékban és a cselekvésben állhatatos egyéniség sajátja – állítja Cseke Gábor erdélyi író, újságíró. Szerinte „ilyen ember az erdélyi képzőművészek társadalmában Fazakas Tibor, aki nem átallja a formák végtelenjéből »

 • Sorozatszerkesztő: Banner Zoltán, Márton Árpád, Nagy Miklós Kund
 • Szerkesztő: Kozma Mária
 • Borító: Botár László (Fazakas Tibor Hullámok című alkotása felhasználásával)
 • Fotó: ifj. Fazakas Tibor
 • ISBN: 978-973-665-252-3

Vargha Mihály

*         3 értékelés
Album

Vargha Mihály


Szücs György

Vargha Mihály szobrász művészetében jelen van „a figurativitás és az elvonatkoztatás, fellelhetők a mítoszra, a kultikus hagyományra hivatkozó szimbolizációs szándékok és metódusok, a jelszerű összefoglalásra való törekvések és a szabad, játékosan asszociatív megszólalások, a drámai kinyilatkoztatások és a bensőséges hangú »

 • Sorozatszerkesztő: Banner Zoltán, Márton Árpád, Nagy Miklós Kund
 • Szerkesztő: Kozma Mária
 • Borító: Szelényi Károly fotója Vargha Mihály A hős című szobráról
 • Fotó: Albert Levente, Barabás Zsolt, Henning János, Koncz Pál, Kispál Attila, Vargha Mihály
 • ISBN: 978-973-665-314-8

Életem és a székelyföldi faipar

*         2 értékelés
Életrajz

Életem és a székelyföldi faipar


László Gábor

Dr. László Gábor önéletírásában nemcsak egy személy, egy család sorsának ismertetéséről, hanem sokkal többről: szerzőjének szakmai elkötelezettsége folytán, a székelyföldi faipar történetéről van szó. Tevékenységét a háború után a Csíki Magánjavaknál kezdi, amelynek rövidesen főkönyvelője lesz, majd annak felszámolása után »

 • Szerkesztő: Kozma Mária
 • ISBN: 978-973-665-315-5

Régiségek Csíkországból - Történelmi regék

*         2 értékelés
Mese

Régiségek Csíkországból - Történelmi regék


Kozma Mária

Székelyföld múltjával, népi hagyományaival, néprajzával foglalkozó történetírók és néprajzosok munkáiban található tényszerű adatok, illetve történelmi regékre, szájhagyományokra való hivatkozások fölkeltették Kozma Mária érdeklődését és – mint azt már történelmi regényeiből, elbeszéléseiből ismerjük – ezúttal arra vállalkozott, hogy ezeket a történeteket »

 • Szerkesztő: Sarány István
 • Illusztráció: Mezey Ildikó
 • ISBN: 978-973-665-330 -8

Erdély 1848-1849

* * * * * 2 értékelés
Kutatás

Erdély 1848-1849


Egyed Ákos

Egyed Ákos akadémikus nagy sikerű történelmi munkájának célja az 1848. évi erdélyi események áttekintése, a forradalom sajátosságainak felmutatása,1849 szabadságharcának ismertetése. Azt kutatja, hogy Erdély különböző nemzetei hogyan fogadták az európai forradalmaktól érkező impulzusokat s milyen programot fogalmaztak meg megújulásuk érdekében.

 • Szerkesztő: Kozma Mária
 • ISBN: 978-973-665-312-4

Nyelvi rejtvény, játék, verseny

* * *     2 értékelés
Gyűjtemény

Nyelvi rejtvény, játék, verseny


Zsigmond Győző

Zsigmond Győző anyanyelvi rejtvényei, feladványai, egyéni és csoportjátékai, valamint vetélkedői ahhoz nyújtanak segítséget a tanulóknak (és tanáraiknak!), hogy – játszva – felfedezzék és megismerjék az anyanyelv csodálatos változatosságát, árnyaltságát, illetve fejlesszék a fogalmazási és nyelvi kifejezőkészséget.

 • Szerkesztő: Sarány István
 • Lektorálta: Murádin László, Péter Sándor, Péntek János, Tapodi Zsuzsa
 • Rajz: Érdy Lea
 • ISBN: 973-8079-80-2

Székely János - Monográfia

* * *     3 értékelés
Életrajz

Székely János - Monográfia


Elek Tibor

Elek Tibor irodalomtörténész Székely János-monográfiájának jelentőségét növeli az a tény is, hogy Erdélyben ez ideig hiányzott egy Székely Jánosról írt életmű-elemző összefoglaló. Székely János a költő és drámaíró legjobb munkái mindig egyetemes igénnyel fogalmazzák meg korának, közösségének sorskérdéseit. A valódi »

 • Szerkesztő: Kozma Mária
 • Fotó: Erdélyi Lajos, Kántor László
 • ISBN: 978-973-665-323-0

Homályállapot

* * *     5 értékelés
Regény

Homályállapot


Kőszegi Szabina

Mert Tiye, a Királyné mégis utánam jött, és amit akart, elmondta. Ez egy fehér város, délibáb, mint valami rosszkor jött hőhullám, úgy rezeg a levegőben. Az órán dél vagy éjfél (mennyi?), nem tudom, egyszerűen csak két nap van az égen, »

 • Sarány István: Szerkesztő
 • 978-973-665-331-5: ISBN