Dolgozatok az erdélyi múzeum érem- és régiségtárából

* * * * * 1 értékelés
Gyűjtemény

Dolgozatok az erdélyi múzeum érem- és régiségtárából


Ismertető:
Tartalom

Goldman György – Szénászky Júlia: A Tiszai kultúra települése Arad megyében. (A settlement of the Tisza culture from Arad county)

Fekete Mária: Alakos ábrázolások és feltételezett szentélykörzet a magyarországi kora vaskorból (Figurative portrayals and a presumed sanctuary region from the Early Iron Age in Hungary)

Gabler Dénes: Utak Pannonia és Dácia között a „barbaricumon” át (Strassen zwischen Pannonien und Dakien durch das Barbaricum)
Petruţ Dávid – Cristian Găzdac – Pánczél Szilamér Péter – Bajusz István – Găzdac Alföldy Ágnes – Silvia Mustaţă – Vass Lóránt: Egy dáciai vámhivatalnok családi síremléke. Adatközlés egy Porolissumon előkerült síroltárról (The familial funerary monument of a Dacian customs officer. A newly discovered funerary altar in Porolissum)

Gáll Erwin: Az Erdélyi-medence, a Partium és a Bánság 10–11. századi temetőinek és szórványleleteinek kutatástörténete (A historical review of the research of the cemeteries and single graves from the 10th-11th centuries in the Banat and Partium regions and the Transylvanian Basin)

Marton Erzsébet: „E könyv Rómer Flóris Ferencz váradi kanonoké”. Egy fejezet a magyar ősrégészet történetéből (“This book belongs to Flóris Ferencz Rómer, canon of Várad”. A chapter from the history of Hungarian prehistoric archaeology)

László Attila: Adatok az erdélyi magyar régészet történetéhez. Vasile Pârvan két kiadatlan levele László Ferenchez 1925-ből (Angaben betreffs der Geschichte der siebenbürgischen Archäologie nach dem ersten Weltkrieg. Zwei an Ferenc László gerichtete Briefe von Vasile Pârvan aus 1925)

Szabó Tekla: Magyarvista középkori templomának újonnan feltárt freskói (The newly uncovered medieval frescoes from Magyarvista / Viştea)

Kerny Terézia: „Szent László, Erdély védőszentje.” I. (Szent László tisztelete Erdélyben, 1556–1630) (Transylvanie, le saint patron de Saint-Ladislas)

Kovács András: Batthyány Ignác püspök és az alvinci kastély (The bishop Ignatius Batthyány and the castle from Vinţu de Jos / Alvinc)

Orbán János: A marosvásárhelyi barokk mesterkör kutatásának újabb eredményei (The latest results of the research of the Marosvásárhely baroque “craftsman circle”)

Tóth Áron: Építészeti művelődés a 18. századi Erdélyben egy korabeli órajegyzet tükrében (Architectural education in 18th century Transylvania through a notebook of the time)

Kovács Mária: „Hozott a legatus második expediciojából.” Esettanulmány a segélykérő körutak gyakorlatáról (”Brought from the emissary’s second expedition.” A case study about the practice of distressed circuit)

Gy. Dávid Gyula: Öntöttvas verandarács Bonchidán (Cast-iron veranda grill in Bonchida)

Veress Boglárka: Egy fel nem fedezett alkotás: Kós Károly Irisz-telepi református temploma (An unrevealed creation: The Iris quarter church)

Barabás Kisanna: Ferencz András (1904–1987) plébános egyházművészeti munkássága (András Ferencz’s (1904–1987) work in the field of ecclesiastical art)

  • ISBN: 978 606 8178 36 3
  • Szerkesztette: Bajusz Istvan, Benkő Elek, Emődi Tamás, Kovács András, László Attila

Erdélyi Múzeum-Egyesület
http://www.eme.ro


Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.